Bioetika
Kratica: BIO6353L Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Marija Brdarević
Izvođači: Pred. Marija Brdarević ( Seminar )
Opis predmeta: Razvoj i značenje etičke misli. Međunarodni kodeksi etike zdravstvenih djelatnika. Pojam
morala, moralnosti i moralnih normi. Etički problemi u odnosima zdravstvenih djelatnika i
bolesnika. Poštivanje čovjekova života i njegove smrti. Odgovornost za kvalitetu i vlastiti
profesionalni razvoj. Etičke dileme i etičko odlučivanje u zdravstvenim timovima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Švajger, A.: Medicinska etika: priručno štivo. Zagreb: Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 1995
2. Romic, J.R.: Personalisticka etika. U: Koraci prema slobodi, Zagreb, 1994., str. 7-110.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže