Fizioterapija IV (2)
Kratica: FIZ6353L Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Simeon Grazio
Pred. Lukrecija Jakuš
Izvođači:
Opis predmeta: Fizioterapija u reumatologiji, P-30, S-10; Specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni
testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja kod reumatskih bolesti. Specifičnosti
fizioterapijskog procesa kod osoba s ankilozantnim spondilitisom, reumatoidnim artritisom,
juvenilnim reumatoidnim artritisom, osteoartritisom, psorijatičnim artritisom, reaktivnim i
infektivnim artritisom, kod burzitisa, tendinitisa; te kod osoba oboljelih od sklerodermije i
fibromialgije, kod osoba s metaboličkim reumatskim bolestima: giht, osteoporoza. Uloga
fizioterapeuta u edukaciji reumatoloških bolesnika.
Fizioterapija u protetici i ortotici, P-15, S-5; Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i
stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima
svakodnevnog života pacijenta. Vrste amputacija i komplikacije na bataljku, biomehanika
hoda s protezom, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za
protetičku opskrbu i protetička opskrba. Primjena ortoza, različitih oblika bandaža, adaptivnih
i zaštitnih sredstava u fizioterapijskom procesu i procesu treninga. Karakteristike
biomehaničkih poremećaja te primjena ortoza i drugih adaptivnih i zaštitnih sredstava u
savladavanju aktivnosti svakodnevnog života kod reumatoloških bolesnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakuš, L.: Fizioterapija u reumatologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1999
2. Jelić M.: Ortopedska pomagala U: Pećina i sur. Ortopedija. Zagreb, Medicinska biblioteka Ljevak; Zagreb, 2004.
3. Kauzlarić N.: Ortotika, poglavlje u knjizi: Jajić I. , Z. i sur. Fizikalna i rehabilitacijska medicina: osnove i liječenje, Medicinska naklada; Zagreb, 2008. str.377-390.
4. Fizioterapija, broj 1, godina 2. siječanj-ožujak 1988. Izdavač: Hrvatska udruga fizioterapeuta, stranice 14-17 i 22-32.
5. Knjiga simpozija: Ortopedska pomagala 2007, Ortoze za udove i kralješnicu, Izdavač: Društvo za protetiku i ortotiku- ISPO Croatia, stranice 9-64 i 103-107.
6. Knjiga simpozija: Ortopedska pomagala 2006, Pomagala za kretanje, Izdavač:Društvo za protetiku i ortotiku- ISPO Croatia, stranice 10-27, 53-58 i 107-113.
Preporučena literatura:
7. David, C., Lloyd, J.: Rheumatological physiotherapy. C. V. Mosby, 1999
8. Durrigl, T., Reumatologija. Zagreb: Medicinski fakultet, 1997.
9. Lusardi, M.M. Nielsen, C.C. Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. Boston: Butterworth Heinemann, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže