Specijalne teme u fizioterapiji I (2)
Kratica: SPE6353L Opterećenje: 45(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Irena Klaić
V. pred. Snježana Schuster
Izvođači:
Opis predmeta: Fizioterapija u ginekologiji i porodiljstvu, P-15; S-15: Problematika pacijentica nakon
ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena
uro-genitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u
prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu.
Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i
porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije.
Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne
fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških
bolesnika.
Fizioterapija u pedijatriji, P?30; S?15; V-15: Pretpostavke, zakonitosti, karakteristike i etape
normalnog senzomotoričkog razvoja, te usporedba sa odstupanjima u razvoju. Fizioterapija
kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta ?
nedonešenost, minimalna neurološka disfunkcija, teška neuro-razvojna odstupanja,
cerebralna paraliza; pulmološka stanja i bolesti, neuro-mišićne bolesti, periferne lezije živaca,
neuropsihijatrijski poremećaji. Fizioterapijska procjena motoričkog statusa djeteta, oblici
fizioterapijske intervencije i evaluacija njezinih učinaka. Temeljni principi primjene različitih
modela fizioterapijske intervencije, te cjelovitih fizioterapijskih koncepata u djece s
motoričkim odstupanjima (neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka
dijagnostika i terapija prema Vojti, metoda konduktivne edukacije, Halliwick koncept).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Klaić, I.: Specijalne teme u fizioterapiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2007.
2. Schuster, S.: Mišićno ? koštani sustav u trudnoći. U: A. Jurinić i sur. Mehanički uzrokovana križobolja, Zagreb: HZF, 2001: 61-74
3. Skočilić, S.: Rana kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti ? skripta za studente Visoke zdravstvene škole. Zagreb: Klinika za dječje bolesti, 1999.
4. Varović, V., Benjak, V.: Respiratorna terapija u djece tijekom strojne ventilacije. Paediatria Croatica, vol. 44, Suplement 3, 2000; str. 221
5. Varović, V.: Rana razvojna terapija u neonatologiji. Neonatologija 2001 ? III. tečaj trajnog usavršavanja medicinskih sestara; 21-24
6. Vojvodić, S. : Vježbe za trudnice, Zagreb: Biovega, 2004
7. Vojvodić Schuster, S. : Vježbe poslije porođaja, Zagreb: Planetopija, 2008.
Preporučena literatura:
8. Blanche, E.I., Botticelli, T.M., Hallway, M.K.: Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles ? An Approach to Pediatric Therapy. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1995.
9. Bly, L., Whiteside, A.: Facilitation techniques based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1997.
10. Coling, M.C.: Developing Integrated Programs ? A Transdisciplinary Approach for Early Intervention. Tucson: Therapy Skill Builders, 1991.
11. Flehmig, I.: Normal Infant Development and Borderline Deviations. Sttutgart: Georg Thieme Verlag, 1992.
12. Konkler, C.J., Kisner, C.: Principles of Exercise for the Obstetric Patient. In: C. Kisner, L. A. Colby, Therapeutic exercise. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1996:595-628.
13. Polden, M., Mantle, J.: Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology. Oxford: Butterworth - Heinemann, 1997.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže