Fizioterapija I (2)
Kratica: FT16352L Opterećenje: 60(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Vesna Filipović
Pred. Dalibor Kiseljak
Izvođači: V. pred. Snježana Schuster ( Predavanja )
V. pred. dr. sc. Vesna Filipović ( Seminar )
V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak ( Seminar )
Pred. mr. sc. Željko Šućur ( Seminar )
Opis predmeta: Fizioterapija u ortopediji, P-25, S-5, V-5; Patofiziološki procesi bolesti i poremećaji te mehanizmi nastanka ozljeda u ortopediji. Specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava.
Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima zglobova kralježnice, prsnog koša, ramenog obruča, podlaktice i šake, zgloba kuka, disfunkcije sakroiliakalnih zglobova i zglobova koljena i stopala.
Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima kostiju kao što su: poremećaji metabolizma vitamina, juvenilne osteohondroze, upale kostiju, frakture, tumori kostiju te kod osoba s prirođenim i stečenim bolestima veziva i mišića. Fizioterapijski proces kod osteosinteze i komplikacija zbog osteosinteze. Specifičnosti i razlike planiranja fizioterapijskog procesa kod operativnog i neoperativnog liječenja ortopedskih bolesti. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u ortopediji. Uloga fizioterapeuta u screening procesu za sistemske i druge ortopedske bolesti te značaj i uloga fizioterapeuta u edukaciji pacijenta.
Fizioterapija u traumatologiji, P-25, S-5, V-5; Patofiziološki procesi bolesti i poremećaja te mehanizmi nastanka trauma. Specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Osnovni principi primjene fizioterapijskih postupaka u postoperativnom liječenju. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava kao što su prijelomi podlaktice i šake, nadlaktice i ramena, kralježnice, zdjelice i kuka, natkoljenice, potkoljenice te stopala.
Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod uganuća i iščašenja zglobova te vrste imobilizacija. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod nestabilnih zglobova: ramenog zgloba, zgloba koljena i zgloba gležnja; problemi i posljedice nestabilnih zglobova. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u traumatologiji.
Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata.
Fizioterapija u sportskoj medicini P-10, S-5, V-5; Patofiziološki procesi poremećaja te mehanizmi nastanka ozljeda u sportu. Specifičnosti fizioterapijske procjene: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava u sportu. Principi primjene fizioterapijskih postupaka u postoperativnom liječenju te specifičnosti fizioterapijskih postupaka u konzervativnom obliku liječenja. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod sindroma prenaprezanja: sindrom Ahilove tetive, sindrom hamstringsa, sindrom karpalnog kanala, bolnih križa, stres frakture, sindrom prednje ukrižene sveze, sindrom preponske boli, sindrom tetive duge glave bicepsa i dr. Principi primjene fizioterapijskih postupaka u prevenciji ozljeđivanja u sportu te uloga timske suradnje u sportskoj prevenciji. Modeli prve pomoći u sportu. Specifičnosti fizioterapijskog procesa kod akutnih i kod kroničnih ozljeda u sportu. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u sportu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
11. Filipović, V.: Fizioterapija kod poremećaja mišićno koštanog sustava - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola,1999
12. Pećina, M.: Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje. Zagreb: Globus, 1992.
13. Pećina, M. i sur: Športska medicina. Zagreb.: Medicinska naklada, 2003. 59-119
14. Filipović, V., Klaić, I.: Važnost propriocepcije za normalnu funkciju ramena. U: Zbornik radova OTŠD Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Zagreb: HZF, 2001.
Preporučena literatura:
1. Filipović, V.: Fizioterapija kod poremećaja mišićno koštanog sustava - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola,1999.
2. Nikolić, V., Hudec, M. Principi i elementi biomehanike. Zagreb: Školska knjiga, 1998.
3. Adler, S., Becker, S., Buck, D.: PNF in practice. Berlin: Springer-Verlag, 1993
4. Grisogono, V.: Knee health. London: John Murray, 1992.; 68-127
5. Grisogono, V.: Running fitness and injuries. London: John Murray, 1994.; 97-210
6. Grisogono, V.: The back problems and prevention. London: John Murray, 1996.; 1-15, 93-179
7. Magee, D, J.: Orthopedic physical assessment. London: W.B. Saunders Company, 1992.; 609-632
8. Magee, D, J.: Orthopedic physical assessment. London: W.B. Saunders Company, 1992.; 609-632
9. Tucker, C.: The mechanics of sports injuries. London: Blackwell Scientific Publications, 1990.; 24-32, 340-380
10. McLatchie, G, R.: Essentials of sports medicine: London: Churchill Livingstone, 1993.; 255-338
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže