Fizioterapija II
Kratica: FT26352Z Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak
Pred. mr. sc. Alma Rožman
Izvođači: V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak ( Seminar )
Opis predmeta: Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji, P-15-; S-15; Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardijalnim stanjima, kod osoba s posljedicama ishemijske bolesti srca i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća: KOBP, astma, ekskudativni pleuritis, cistična fibroza; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti.
Fizioterapija u onkologiji, P-15; S-15; Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda, procjene i tretmana kod tumora dječje dobi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rehabilitacija osoba s ishemijskom bolesti srca. Zbornik radova, II Simpozij Društva za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta, 2001.
2. Kraljević, A.: Fizioterapija u kardiologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
3. Kraljević, A., Puljević, D.: Važnost neinvazivnog mjerenja osnovnih kardiovaskularnih pokazatelja u fizioterapiji. Zbornik radova: 1. Tematska konferencija HUF-a. Fizioterapija, god. 3 Suppl.2. 1999; 147-151.
4. Rožman, A., Crc, M.: Fizioterapija u pulmologiji ? nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2003.
5. Crc, M.: Fizioterapija u pulmologiji. U G. Grozdek: Osnove fizioterapije ? odabrana poglavlja. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001., 38-67.
6. Vrcić-Kiseljak, Lj.: Fizioterapija u onkologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998.
7. Sabol, R.: Rehabilitacija bolesnika s rakom. U: Turić, M., Kolarić, K., Eljuga, D.: Klinička onkologija. Zagreb: Nakladni zavod globus, 1996.; 927 - 940.
8. Pavelić, K.: Kako pobijediti rak. Zagreb: Liga za borbu protiv raka, 1989.
Preporučena literatura:
9. Markov-Glavaš, D.: Kvaliteta života bolesnika liječenih od raka grkljana - magistarski rad, Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998
10. Frownfelter, D., Dean, E.: Principles and practice of cardiopulmonary physical therapy 3rd edition, St. Louis: Mosby ? year book Inc. 1996
11. Pryor, J. A., Webber, B. A.: Physiotherapy for respiratory and cardiac problems, 2nd edition. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1998.
12. Turić, M., Kolarić, K., Eljuga, D.,: Klinička onkologija. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 1996.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže