Sportska medicina
Kratica: SPM6352L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miroslav Smerdelj
Izvođači:
Opis predmeta: Povijest sportske medicine, prevencija ozljeđivanja, principi ozljeđivanja i klasifikacija sportskih ozljeda, prva pomoć u sportu, osnovni principi liječenja akutnih stanja ozljeda u sportu, osnovni principi liječenja kroničnih stanja ozljeda u sportu. Prehrana sportaša, doping i ostala nedozvoljena sredstva u sportu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pećina, M., Heimer, S.: Sportska medicina. Zagreb: Naprijed, 1995. (odabrana poglavlja).
2. Pećina, M. Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje. Zagreb: Globus,1992.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže