Dermatologija
Kratica: DER6352Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Krešimir Kostović
Izvođači:
Opis predmeta: Dermatovenerologija: opis struke i subspecijalističke djelatnosti. Građa i funkcije kože. Dermatovenerološka propedeutika. Lokalna terapija. Opća terapija. Fizioterapija u dermatologiji. Bolesti kože uzrokovane bakterijama, virusima i parazitima. Dermatomikoze. Spolno prenosive bolesti (STD). Alergijske bolesti kože. Eritematoskvamozne bolesti kože. Tumori kože. Poremećaji venske cirkulacije donjih ekstremiteta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dobrić I. i sur. Dermatovenerologija. Zagreb: Grafoplast, 1998.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže