Informatika
Kratica: INF6352Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Pred. mr. sc. Mira Hercigonja-Szekeres ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
V. pred. Lidija Hrastić-Novak ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Prof. dr. sc. Žarko Nožica ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Određenje temeljnih pojmova informatike i njenog značaja za razvoj znanja i unapređenje stručnog rada. Tehnička osnovica informatičkih sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija. Programska podrška potrebna za rad računarskih sistema - sistemska programska podrška, aplikacijska programska podrška. Osnovni oblici primjene računala s posebnim osvrtom na rad s tekstom, tabličnim kalkulatorima, bazama podataka te podršku u istraživanjima i učenju. Podaci, organizacija i zaštita podataka. Zdravstveni informacijski sustavi: načela, razine. Korištenje računala za komunikaciju u lokalnim i globalnim sustavima i vrste zadataka koji se mogu obavljati uz pomoć računala. Primjena informatike u struci. Telemedicina. Sadržaji vježbi u praktikumu: Rad s operativnim sustavom Windows XP/Vista. Rad s korisničkim programima iz paketa Microsoft Office: Word: Osnovna i napredna oblikovanja teksta. Tablice i slike. Excel: Tablice. Osnovne matematičke operacije i funkcije. Grafikoni. PowerPoint; Oblikovanje jednostavne prezentacije. Access: Kodeks atributa,Tablice, Upiti; Internet Explorer: Traženje na Internetu, Spremanje stranice, Kopiranje dijelova stranice, Outlook Express: Rad sa el.poštom. Primjena informatičkih metoda u struci. Tipične aplikacije u struci.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nožica, Ž. i sur. Informatika - nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008
Preporučena literatura:
2. Deželić, Đ.: Zdravstvena informatika. Zagreb: HDMI i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
3. ECDL priručnik za Europsku računalnu diplomu. PRO-MIL, 2005.
4. Grundler, D. Primijenjeno računalstvo. Zagreb: Graphis, 2000.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže