Osnove radne terapije
Kratica: ORT6352Z Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović
Izvođači: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović ( Seminar )
Opis predmeta: Definicija struke. Paradigma struke. Povijesni razvoj struke. Modeli u radnoj terapiji: Model adaptacije putem okupacije. Model humane okupacije. Pristupi u radnoj terapiji: Funkcionalno-rehabilitacijski pristup, Biomehanički pristup, Bihevioralni pristup. Radno terapijsko promatranje, kućne posjete. Postavljanje ciljeva, kratkoročni ciljevi, međuciljevi, dugoročni ciljevi. Osnovni elementi radno terapijske intervencije. Aktivnost kao metoda procjena, sastavni dijelovi aktivnosti, područje izvedbe, kontekst izvedbe. Analiza aktivnosti i pripadajućih komponenti. Završetak intervencije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović, D.: Osnove radne terapije. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 1998
2. Popović-Miočinović Lj., Begović, M., Šimunović, D. Terapija senzoričke integracije. Pediatria Croatica, 2004.: 48(2)
Preporučena literatura:
3. Ghikas, P. A., Clopper, M. Case Studies in Rehabilitation, 2000
4. Bukowski, E. Muscular Analysis of Everyday Activities. Slack Incorporated, 2000.
5. Hersch, G. I., Lamport, N. K., Coffey, M. S. Activity, Analysis and Application, 2001.
6. Hagedorn, R.: Occupational therapy: foundations for practice; Models, frames of reference and core skills. London: Churchill Livingstone, 1992.
7. Hagedorn, R.: Tools for practice in OT- A structured approach to core skills and processes. London: Churchill Livingstone, 2000.
8. Cutler, S.: Psychosocial occupational therapy ? A holistic approach. Singular Publ. Group, 1998.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže