Preventivna fizioterapija
Kratica: PFT6352Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Snježana Schuster
Pred. Ana Pavlaković
Izvođači: V. pred. Snježana Schuster ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Prevencija, promocija zdravlja i wellness. Definicija preventivne fizioterapije. Uloga fizioterapeuta u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji. Funkcija zaštite i unaprjeđenja zdravlja direktnom i indirektnom intervencijom. Identificiranje rizičnih faktora i predispozicije klijenta prije nego postane pacijent korištenjem kinantropometrijskog i biomehaničkog pristupa u populaciji djece, adolescenata i odraslih osoba. Sprečavanje funkcionalnog deficita ili gubitka samostalnosti u aktivnostima dnevnog života.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mišigoj-Duraković, M. Kinantropologija ? biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
2. Mišigoj-Duraković, M. Tjelesno vježbanje i zdravlje (ur. M. Mišigoj-Duraković), Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb: Grafos, 1999.
3. Schuster, S. i sur. Preventivna fizioterapija ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
Preporučena literatura:
4. Bezner, J. R. Prevention and the Promotion of Health, Wellness and Fitness. U: Hall, C. M, Brody, L.T. Therapeutic exercise. Baltimore: Williams&Wilkins, 2005.
5. Craig, C. Pilates na lopti. Zagreb: VBZ, 2004.
6. Stevens, C. The Alexander Technique. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle Company, 1994.
7. Wilmore, I. K., Costill D. L. Physiology of Sport and Exercise. Champaign, Illinois: Human Kinetics Books, 2003. - odabrana poglavlja
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže