Ergonomija
Kratica: ERGFT635 Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vlatka Brumen
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove suvremene ergonomije. Definicije i područje rada. Ergonomija u suvremenoj
industriji. Ergonomija u zdravstvu i rehabilitaciji. Osnovni ergonomski principi u radu s
osobama umanjenih psihofizičkih sposobnosti. Učenje i profesionalni trening u rehabilitaciji.
Sposobnosti, interesi, osobine ličnosti. Profesionalna selekcija i orijentacija. Umor. Borba
protiv umora, odmori, stimulatori. Prilagodba osoba s umanjenim sposobnostima na rad.
Nesreće pri radu, ljudski fakto?ri, vanjski faktori. Prilagodba sredstava rada osoba s
umanjenim sposobnostima. Specifični problemi u fizioterapiji i način njihova rješavanja putem
ergonomskih pristupa.
Zakoni i pravilnici o arhitektonskoj prilagođenosti, ergonomska prilagodba interijera (kuhinja,
kupaonica, WC, spavaonica, dnevni boravak, unutarnje stepenice, liftovi). Ergonomska
prilagodba radnog mjesta. Ergonomska prilagodba eksterijera (vanjske stepenice, rampe,
liftovi, javni prostori, rubnjaci). Arhitektonske barijere. Pomagala za samo-pomoć (u kuhinji,
kupaonici, pri oblačenju i sl.) Prilagođena sportska oprema. Timski rad ? fizioterapeut, radni
terapeut, arhitekt, pravnik, tehničar. Crtanje osnovnih nacrta, označavanje ergonomskih
potreba klijenta, upute za stručnjake. Fizička okolina (buka, svjetlo, vibracija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kroemar, E.H.K., Grajdjen, E.: Prilagođavanje rada čovjeku ? Ergonomski priručnik. Jastrebarsko: Slap, 2000.
2. Petz, B.: Psihologija rada. Zagreb: Školska knjiga, 1987.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže