Gerontologija
Kratica: GEFT635 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Starenje naroda i starenje pojedinca ? demografske promjene, kriteriji starenja. Teorije
starenja ? biološke, socijalne, psihološke. Biološko, psihološko i socijalno starenje. Starenje
i društvo ? socijalni status, stavovi i predrasude. Promjene u sposobnostima u starenju ?
osjetila, motorika, kognitivne sposobnosti, tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, funkcionalna
sposobnost. Socijalna prilagodba i ličnost u starenju ? obitelj, umirovljenje, stanovanje.
Zdravstveno ponašanje i starenje. Komunikacija sa starijim osobama.
Posebni problemi starijih osoba ? depresija, demencija, nemoć. Modeli skrbi za starije ljude.
Interdisciplinarni pristup u skrbi za starije ljude.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Despot Lučanin, J.: Iskustvo starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003.
2. Havelka, M. i Despot Lučanin, J.: Psihologija starenja. U: Z. Duraković i sur. (ur.) Medicina starije dobi (338-350). Zagreb: Naprijed, 1990.
Preporučena literatura:
3. Schaie, K. W. i Willis, S. L.: Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže