Fizioterapija u sportu
Kratica: SPFFT635 Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović
Izvođači: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović ( Seminar )
Opis predmeta: Značaj fizioterapije u sportu kroz povijest. Definicija sportske fizioterapije. Uloga
fizioterapeuta u sportskom timu. Priprema fizioterapeuta za rad u sportskoj fizioterapiji.
Suradnja između trenera, fizioterapeuta i sportaša. Uloga fizioterapeuta kod sportskog
treninga djece, mladeži i žena. Biomehanička analiza bazičnih sportova (atletika, gimnastika,
plivanje). Metode trenažnog rada u sportu. Metode kondicijske pripreme sportaša. Planiranje
i programiranje treninga u pojedinim ciklusima sportske pripreme. Doping u sportu.
Fizioterapijski proces u sportu. Preventivni zdravstveni programi i fizioterapijski savjet u izradi
sportske opreme i ortopedskih pomagala za sportaše. Fizioterapijska analiza, kliničko
zaključivanje i intervencija u sportovima: nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, skijanje,
klizanje, atletika, veslanje, jedrenje, plivanje, vaterpolo, borilački sportovi (judo, hrvanje,
karate), ritmička i sportska gimnastika, aerobika, streljaštvo, stolni tenis, atletika i ples.
Osobe osposobljene za rad u sportu. Zakon o sportu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rađenović, O., Schuster, S. i sur. Sportska fizioterapija ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2008.
2. Mišigoj-Duraković, M. Tjelesno vježbanje i zdravlje (ur. M. Mišigoj-Duraković). Zagreb: Grafos, 1999.
3. Bojanić, I., Smerdelj, M. Principi zbrinjavanja športskih ozljeda. U Športska medicina - odabrana poglavlja, 1995.
Preporučena literatura:
4. Grisogono V. International Perspectives in Physical Therapy, Sport Injuries. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1989.
5. Grisogono V.Childern and Sport. Fitness and Injuries and Diet. Johhan Murray. London, 1991.
6. O?Connor, B., Budgett, R.,Wells, C.,Lewis. J. Sport Injuries and Illnesses - Their Prevention and Treatment. The Crowood Press, 2001.
7. Metikoš, D., Hofman, E., Prot, F., Pintar, Ž., Oreb, G. Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1989.
8. Wilmore, I. K., Costill, D. L. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois (Odabrana poglavlja), 2003.
9. Chandrashekar, K. Sports Physiotherapy. Khel Sahitya Kendra, 2003.
10. Milanović, D., Kolman M. Priručnik za športske trenere, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže