Tehnike mobilizacije i manipulacije zglobova
Kratica: THMFT635 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Lukrecija Jakuš
Pred. Nikolino Žura
Izvođači:
Opis predmeta: Opći principi primjene tehnika mobilizacije i manipulacije zglobova u fizioterapiji: klasifikacija
zglobova; položaj zglobova i ekstremiteta, terapijska ravnina i pokreti u zglobovima;
biomehanička i funkcionalna procjena, terapijski postupci s ciljem uklanjanja boli, terapijski
postupci s ciljem povećanja gibljivosti; temeljna pravila primjene tehnika mobilizacije i
manipulacije zglobova.
Prikaz testova i tehnika mobilizacije: zdjelice, donjih ekstremiteta, remenog obruča, gornjeg
ekstremiteta, torakolumbalne kralježnice, cervikalne kralježnice i temporomandibularnog
zgloba. Prikaz tehnika manipulacije zglobova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakuš, L. i sur.: Principi i postupci primjene mobilizacije i manipulacije zglobova ? nastavni tekstovi. Zagreb: Zdravstveno veleučilište, 2009.
Preporučena literatura:
2. Wadsworth, C. T.: Manual examination and treatment of the spine and extremities. Baltimore: Williams and Wilkins, 1988.
3. Kaltenborn, F. M.: Manual Mobilization of the Joints. Vol. I: The Extremities Oslo, Norway, Olaf Norlis Bokhandel, 6th edition, 2002.
4. Kaltenborn, F. M.: Manual Mobilization of the Joints. Vol. II:The Spine. Oslo, Norway, Olaf Norlis Bokhandel, 4th edition, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže