Ortopedija
Kratica: ORT6951L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Miljenko Franić
Pred. mr. sc. Mislav Čimić
Izvođači:
Opis predmeta: Povijest ortopedije, osnove dijagnostike u ortopediji, ortopedski zahvati (neoperativni i operativni). Opći poremećaji koštano-zglobnog sustava, koštane displazije, Multiple kongenitalne kontrakture. Upalne bolesti koštano-zglobnog sustava. Degenerativne bolesti zglobova. Artropatije. Refleksna simpatička distrofija. Posljedice kljenuti. Tumori koštano-zglobnog sustava. Specijalni dio: prirođene i stečene bolesti po segmentima tijela (vrat, kralježnica i zdjelica, prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, ručni zglob i šaka, kuk i natkoljenica, koljeno i potkoljenica, nožni zglob i stopalo). Ortopedska pomagala.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pećina M. i sur. (2004): : Ortopedija. Naklada Ljevak: Zagreb
Preporučena literatura:
2. 1. Mooney, M. (2006): Occupational Therapy in Orthopaedics and Trauma. Wiley 2. Orlić, D., Čepulić, M., Konja J. (1996): Tumori lokomotornog sustava. U: Turić M., Kolarić K., Eljuga, D.: Klinička onkologija.Globus:Zagreb
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže