Osnove biomehanike
Kratica: OBM6951Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović
Izvođači: V. pred. mr. sc. Ozren Rađenović ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Uvod u biomehaniku. Definicija motorike i motoričkih sposobnosti. Osnovna podjela motoričkih sposobnosti, te testovi za procjenu motoričkih sposobnosti. Osnovne zakonitosti antropometrije, upoznavanje sa antropometrijskim instrumentarijem i provođenje antropometrijskog mjerenja. Osnovne jedinice mjera u fizici, Newton-ovi zakoni, osnove biomehanike, određivanje parametara segmenata tijela, procjena kinematičkih veličina gibanja, određivanje težišta tijela.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Rađenović O. (2009.): Osnove biomehanike. Nastavna skripta. Zdravstveno veleučilište, Zagreb. 2. Mejovšek M. (1995.): Dinamička analiza gibanja u športu. U: Sportska medicina (ur. Pećina M., Heimer S.). Naprijed. Zagreb.
Preporučena literatura:
2. 1. Findak, V. (1999.): Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, priručnik za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture, Školska knjiga. Zagreb. 2. Milanović, D. (1997.): Priručnik za sportske trenere, II. Dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Fakultet za fizičku kulturu. Zagreb.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže