Osnove radne terapije (2)
Kratica: ORT6951L Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 60(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović
Izvođači: Prof. dr. sc. Marijana Ljubić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Filozofski temelji radne terapije. Definicija struke i stručna terminologija. Povijesni razvoj radne terapije. Konceptualne smjernice i modeli u radnoj terapiji. Model ciljane aktivnosti. Model adaptivnih vještina. Model adaptacije kroz okupaciju. Model humane okupacije. Kanadski model izvođenja okupacija. Razvoj modela i njihova primjena u radno terapijskoj praksi. Pristupi u radnoj terapiji; Funkcionalno-rehabilitacijski pristup. Razvojni pristup. Biomehanički pristup. Sociološki pristup. Bihevioralni pristup. Kognitivni pristup. Biološki pristup (medicinski). Važnost klijentu usmjerenog pristupa u radnoj terapiji. Osnove radno-terapijskog procesa. Postavljanje intervencijskih ciljeva. Osnovni elementi radno terapijske intervencije. Ciljevi i objekti intervencije. Primjeri radno-terapijskih intervencija i područja djelovanja. Aktivnost kao osnovni radno-terapijski medij. Osnovne vještine radnog terapeuta. Terapeutska uloga. Kliničko rezoniranje. Komparativna analiza razvoja radne terapije u Hrvatskoj i svijetu. Radni terapeut kao član tima. Istraživanje profesionalne literature. Organizacije radnih terapeuta u Hrvatskoj i Europi. Odgovornost za razvoj struke i budućnost radne terapije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Šimunović D. (2008.): Osnove radne terapije. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
Preporučena literatura:
2. 1. Atchinson B, Dirette D. (2006.): The Conditions in Occupational Therapy: Effect on Occupational Performance, Lippincott Williams & Wilkins 2. Boyt-Schell B., Schell J. W. (2007.): Clinical and Professional Reasoning in Occupational Therapy, Lippincott Williams & Wilkins 3. Kielhofner G. (2007.): Model of Human Occupation: Theory and Application. Lippincott Williams & Wilkins 4. Nagayda J., Schindehette S., Richardson J. (2006.): The Professional Portfolio in Occupational Therapy: Career Development and Continuing Competence. Slack Incorporated 5. Turpin M. J., Iwama M. (2009.): Applying Occupational Therapy Theory: A Field Guide to Models in Practice. Churchill Livingstone
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže