Pedijatrija
Kratica: PED6951L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak
Izvođači:
Opis predmeta: Rast i razvoj djeteta u pojedinim razdobljima. Genetika i antenatalna oboljenja. Fiziologija i patologija novorođenčeta, predškolskog i školskog djeteta. Pubertet; Prehrana i poremećaji prehrane. Kronično bolesno dijete. Kronične bolesti živčanog sustava (cerebralna paraliza, epilepsija, mentalna retardacija,moždani udar) neuromišićna bolesti, bolesti bubrega i mokraćnih puteva, bolesti probavnog i respiratornog sustava u dječjoj dobi. Poremećaji ponašanja u djece uključujuči autistički spektar poremećaja i ADHD.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Mardešić i sur. (2003.): Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb. (odabrana poglavlja). 2. Mejaški Bošnjak V. (2003.): Cerebralna dječja paraliza. U: Kurjak A., Kupešć S., Đelmiš J., Ginekologija i perinatologija, 2. izd. Varaždinske toplice: Tonimir: 749-758. 3. Mejaški Bošnjak (2007.): Neurološki sindromi dojenačke dobi i cerebralna paraliza. Pediatria Croatica, 51:120-129 4. Mejaški Bošnjak V. (2008.): Rani neurološki razvoj djeteta. Pediatria Croatica 2008; 52 (Supl1):36-42
Preporučena literatura:
2. 1.Mejaški Bošnjak V. (2007.): Dijagnostički pristup ranom otkrivanju neurorazvojnih odstupanja. Pediatria Croatica; 51: 105-110 2.Bowyer, P., Cahill, S.M. (2008): Pediatric Occupational Therapy Handbook: A Guide to Diagnoses and Evidence-Based Interventions. Mosby
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže