Psihijatrija
Kratica: PSI6951Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dragica Kozarić-Kovačić
Izvođači:
Opis predmeta: Definicija psihijatrije, pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, teorije duševnog zdravlja, bolesti i ličnosti, povijest i razvoj psihijatrije, sadržaji psihijatrijske struke, aktivnosti psihijatrijske struke, organizacija psihijatrijske zaštite i unapređenje duševnog zdravlja, psihijatrijska skrb (pojam, sadržaji i oblici), opća psihopatologija (mentalni sadžaji), psihički status, organski poremećaji, poremećaji ovisnosti, shizofreni poremećaji, afektivni poremećaji, neurotski poremećaji, poremećaji uzrokovani stresom, somatomorfni poremećaji, poremećaji ponašanja, poremećaji ličnosti, oblici skrbi pojedinih bolesti.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Hotujac Lj. (2006): Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada 2. Kozarić-Kovačić D., Grubišić-Ilić M., Grozdanić V. (2005.): Forenzička psihijatrija, Medicinska naklada; str. 57 ? 82; str. 83 ? 282, str. 283 ? 291. Zagreb.
2. 1. Kozarić-Kovačić D. (1996.): Alkoholičari počinitelji kaznenih djela protiv života i tijela. MUP RH, Zagreb. 2. Kozarić-Kovačić D., Nenadić-Šviglin K., Ljubin T. (1996.): Sociopatološka obilježja narkomana i osoba s poremećajem ličnosti - počinitelja kaznenih djela. MUP RH Zagreb. 3. Cara E., MacRae A. (1998.): Psychosocial Occupational Therapy in Clinical Practice. Paperback/Delmar Thomson Learning.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže