Njemački jezik (2)
Kratica: NJE6951L Opterećenje: 0(P) + 60(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Ljerka Tomažić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnove gramatike; osnove stručnog nazivlja; odabrani tekstovi sukladno stručnom programu studija.
Jezici koje studenti mogu odabrati:
1. Engleski jezik
2. Njemački jezik
3. Francuski jezik
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Tomažić Lj. (2009.): Nastavni tekstovi iz njemačkog jezika za medicinsku struku, Zdravstveno veleučilište. Zagreb. Francuski jezik
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže