Metode odgoja i obrazovanja
Kratica: MOO6951Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Melita Rukavina
Pred. Janko Babić
Izvođači: Pred. mr. sc. Živana Miharija ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Metodika izrade procjene, plana i programa. Vođenje pismenih stručnih bilješki i evidencija. Učenje i ponašanje: teorije učenja/vrste učenja, strategije i tehnike učenja, motivacija, smetnje pamćenja, zaboravljanje, koncentracija, vježbe i strategije za poboljšanje pažnje, podučavanje, modifikacija ponašanja, didaktičke osnove modificiranih oblika odgoja i obrazovanja, rad s pojedincem i obitelji, rad s malom grupom, rad sa zajednicom (senzibilizacija zajednice). Ljudski odnosi i procesi pomaganja: samosvijest, slika o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje, samomotivacija, samozaštita i podrška. Savjetovanje: ciljevi i ishodi savjetovanja, preduvjeti uspješnog savjetovanja, opća načela savjetodavnog razgovora.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bognar, L., Matijević M. (2002.): Didaktika. Školska knjiga: Zagreb 2. Barath, A. (1995.): Kultura, odgoj i zdravlje. Zagreb. 3. Zarevski, P. (1995.): Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Preporučena literatura:
2. 1. Crist, P., Scaffa, M (2002): Education for Occupational Therapy in Health Care: Strategies for the New Millennium. Routledge
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže