Prehrana i dijetetika
Kratica: PID6951Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Eva Pavić
Izvođači: V. pred. mr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak ( Metodičke vježbe, Predavanja )
Pred. Eva Pavić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Upoznavanje s načinom pravilne prehrane; preventivni i klinički pristup pravilnoj prehrani; upoznavanje i savladavanje metoda za ocjenu stanja uhranjenosti; mjere za ocjenu i unapređenje prehrane; javnozdravstveni aspekt prehrambenih poremećaja, prehrambenih deficita te bolesti uzrokovane ekscesivnim unosom hrane; mjere za ocjenu i unapređenje društvene prehrane; prehrana u posebnim uvjetima. Prehrana i zdravlje, značenje pravilne prehrane za pojedine faze razvoja organizma, načela pravilne prehrane, normativi. Metabolizam, potrebe i biokemijska funkcija hranjivih i zaštitnih komponenti (proteini, lipidi, ugljikohidrati, minerali, oligoelementi, vitamini). Bolesti nepravilne prehrane. Načela planiranja društvene prehrane (u jaslicama, vrtićima, školskim restoranima, domovima za djecu, đačkim i studentskim domovima, domovima za stare osobe, javnim restoranima). Prehrana u bolnicama, rehabilitacijskim ustanovama, rekreacijskim centrima, turističkim i športskim objektima. Zakonodavstvo. Sanitarna kontrola objekata, zaposlenih osoba i namirnica
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Matasović D. (1992.): Hrana, prehrana i zdravlje. FOVIS, Zagreb. 2. Kaić-Rak A., Antonić K. (1990.): Tablice o sastavu namirnica i pića. Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, Zagreb.
Preporučena literatura:
2. 1. Sadler M. (1998.): Encyclopedia of Human Nutrition. Academic Press Books, London
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže