Neuropsihologija u radnoj terapiji
Kratica: NRT6953Z Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić
Izvođači: V. pred. dr. sc. Mirna Kostović Srzentić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Osnovna načela neuropsihologije. Važnost neuropsihologijskog pristupa i timskog
rada u dijagnostici i rehabilitaciji bolesnika s mozgovnom disfunkcijom. Ciljevi i
postupak neuropsihologijskog ispitivanja. Organizacija funkcija u mozgu. Osnovne
spoznajne ili kognitivne funkcije - opće intelektualne sposobnosti, mišljenje,
percepcija, prostorne i konstrukcijske funkcije, pamćenje, učenje i ekspresivne
funkcije (govor i praksija). Procjena kognitivnih i drugih funkcija u radnoj terapiji.
Vrste smetnji kognitivnih funkcija, uzroci i učinci na ponašanje. Izvršne funkcije ?
smetnje, uzroci i način ispitivanja. Pažnja i stupanj aktiviteta ? smetnje, uzroci i način
ispitivanja. Emocionalne promjene i promjene ličnosti koje prate mozgovno
oštećenje. Smetnje funkcija ovisno o vrsti mozgovnih oštećenja. Čimbenici o kojima
ovisi oporavak kognitivnih i drugih funkcija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pačić-Turk, LJ. i Kostović Srzentić, M. (2008.): Neuropsihologija u radnoj terapiji. Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
Preporučena literatura:
2. Galić S. (2002.): Neuropsihologijska procjena. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Grieve J. (2000.): Neuropsychology for occupational therapists: assessment of perception and cognition. Oxford: Blackwell Science
4. Zoltan, B. (2007): Vision, Perception, and Cognition: A Manual for the Evaluation and Treatment of the Adult with Acquired Brain Injury. Slack Incorporated
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže