Radna terapija i mentalno zdravlje (2)
Kratica: RMZ6953L Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 45(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović
Izvođači: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović ( Kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Povijesni razvoj radne terapije u mentalnom zdravlju u svijetu Hrvatskoj. Teorijske
osnove radne terapije u mentalnom zdravlju. DSM-IV klasifikacija. Modeli i pristupi:
kognitivni pristup, socijalni pristup, bihevioralni pristup. Specifičnosti radno
terapijskog procesa u mentalnom zdravlju: terapeutski odnos, vještine radnog
terapeuta unutar terapijskog odnosa. Strategije učinkovite komunikacije, motivacijski
intervju. Metode grupnog rada u radnoj terapiji na području mentalnog zdravlja.
Specifične radno-terapijske procjene u području mentalnog zdravlja. Procjenjivanje
na osnovi teorije objektnih odnosa. Etičke dileme i norme u odnosu terapeut-klijent u
području mentalnog zdravlja. Uspostavljanje životnih i socijalnih vještina. Osnove
terapije igrom. Područja djelovanja radnog terapeuta na područjima: akutne i
kronične psihopatologije, dječje i adolescentne psihopatologije. Definicija, dijagnoza i
klasifikacija autizma i ostalih pervazivnih razvojnih poremećaja. Razvoj osoba s
autizmom i specifičnih potreba koje iz njih proizlaze. Radno-terapijska komunikacija i
intervencija s osobama s autizmom. Augmentativna i alternativna komunikacija za
osobe s autizmom. Vizualno?kognitivna podrška. Mentalno zdravlje u zajednici:
prevencija i terapija. Specifičnosti vođenja radno terapijske dokumentacije u području
mentalnog zdravlja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović D., Škrbina D. (2004.): Radna terapija u psihijatriji.Medicus 13(1)
2. Šimunović D., Škrbina D., Miočinović Lj. (2004.): Igra ?inicijalna procjena u dječjoj dobi. Pediatria Croatica. 48 (2)
3. Škrbina D., Šimunović D. (2004.): Terapijska intervencija kroz igru - priručnik (ISBN 953-99541-0-X), Papirna konfekcija B. Jagić, Zagreb.
4. Škrinjar J. (2001.): Autizam: osnovne značajke poremećaja, osoba s autizmom i specifičnosti potrebne podrške. Dijete i društvo; 3(3):.303-318
Preporučena literatura:
5. Kielhofner G., Henry A. D. (1988.): Development and investigation of the Occupational Performance History Interview. American Journal of Occupational Therapy, 42 , 489-498.
6. Abelenda J., Helfrich C. (2003.): Family resilience and mental illness: The role of occupational therapy. Occupatioan Therapy in Mental Health, 19, 25-39.
7. Evans J., Salim A. A. (1992.): A cross-cultural test of the validity of occupational therpay assessments with patients with schizophrenia. American Journal of Occupational Therapy , 46, 685-695.
8. Haglund L., Thorell L., Walinder J. (1998.): Assessment of occupational functioning for screening of patients to occupational therapy in general psychiatric care. Occupational Therapy Journal of Research, 4, 193-206.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže