Radna terapija u gerijatriji
Kratica: RGE6953Z Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Tatjana Njegovan-Zvonarević
Izvođači: Pred. Tatjana Njegovan-Zvonarević ( Kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Starenje i društvo: demografski trendovi. Kritička gerontologija: tri smjera kritičke
gerontologije, starenje kao društveno konstruirani događaj. Duhovnost: utjecaj
duhovnosti na kvalitetu života u starosti. Individualne razlike u funkcioniranju kao
rezultat životnih uvjeta. Promjene u starijoj životnoj dobi: tjelesne promjene, promjene
u osjetima i percepciji, vidu, sluhu, okusu, motoričke promjene, kognitivne promjene:
učenje, zaboravljivost, rječnik, emocije, motivacija, stavovi, predrasude, interesi.
Promjene ličnosti. Umirovljenje: pripreme za umirovljenje, mirovina kao aktivno
životno razdoblje. Obiteljski odnosi. Prilagodba na smrt bračnog druga. Starenje i
tjelesno zdravlje: normalno starenje i bolest, očekivana dužina života, samoprocjena
zdravlja, objektivno i subjektivno zdravlje, socijalna podrška i zdravlje. Starenje i
funkcionalna sposobnost: definicija, opadanje i oporavak funkcionalne sposobnosti,
predviđanje funkcionalne sposobnosti. Starenje i psihičko zdravlje: psihosomatski
simptomi, starenje i depresija, zadovoljstvo životom. Stres i starenje. Utjecaj dobi,
spola i zdravlja na procese starenja.
Kvaliteta života starijih ljudi: definiranje kvalitete života, podizanje kvalitete života
starijih osoba. Uloga radnog terapeuta u postizanju, održavanju i unapređivanju
funkcionalnih sposobnosti i kvalitete života u osoba starije životne dobi koje žive u
vlastitom domu ili instituciji. Specifične radno-terapijske procjene i instrumenti za
utvrđivanje funkcionalnog statusa, te preferencije aktivnosti osobe starije životne
dobi. Procjena rizika pri samostalnom življenju. Terapeutski postupci adaptacije
okoline i pomagala za svakodnevni život. Organizacija slobodnog vremena osoba
starije životne dobi i poticanje sudjelovanja u smislenim aktivnostima. Radno
terapijski postupci koji pridonose uspješnom starenju: zaštita tjelesnog i psihičkog
zdravlja, produktivno staranje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Despot-Lučanin J. (2003.): Iskustvo starenja. Naklada Slap. Jastrebarsko.
2. Ljubić M. (1999.): Okupacijsko-radne aktivnosti u instituciji: Priručnik. Zagreb: Ministarstvo rada i socijalne skrbi.
Preporučena literatura:
3. Brody C., Semel V. (2005.): Strategies for Therapy with the Elderly: Living With Hope and Meaning, Springer Publishing Company
4. Cutler Lewis S. (2003.): Elder Care in Occupational Therapy. Slack Incorporated
5. Lohman H., Padilla R. L., Byers-Connon S. (1997.): Occupational Therapy With Elders: Strategies for the COTA. C.V. Mosby
6. McIntyre A., Atwal A. (2005.): Occupational Therapy and Older People. Wiley- Blackwell
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže