Radna terapija u zajednici (2)
Kratica: RUZ6953L Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 60(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Edina Pulić
Izvođači: Pred. Tatjana Njegovan-Zvonarević ( Predavanja )
Opis predmeta: Radna terapija i principi rehabilitacije u zajednici (jednakost, socijalna pravda,
solidarnost, uključivanje u društvo, dostojanstvo). Ciljevi i aktivnosti rehabilitacije u
zajednici (praksa, edukacija, povezivanje, istraživanje). Kontinuitet rehabilitacije,
mjesto rehabilitacije u zajednici, UN i SZO: razvoj ideje rehabilitacije u zajednici.
Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s onesposobljenjem.
Rehabilitacija u zajednici kao strategija u zemljama u razvoju i razvijenim zemljama,
mogućnosti u Hrvatskoj. Procjena životnih uvjeta i funkcioniranja osobe u životnom
okružju. Planiranje radno terapijske intervencije u domu i zajednici. Radno terapijska
intervencija u kući (ergonomska prilagodba životnog prostora, pomagala za samo
pomoć, pomagala za kretanje). Radno terapijske intervencije u zajednici (osobni i
javni prijevoz, javne ustanove). Edukacija i prevencija, edukacija i uključivanje obitelji.
Timski rad: vrste, prednosti i nedostaci. Organizacija timska igra: najčešće zamke u
suradnji među grupama. Uloga pojedinih stručnjaka- članova tima rehabilitacije u
zajednici. Menadžment u zajednici. ?Peercounseling?, zastupanje, udruge. Algoritam
rada RUZ prakse. Projekti u zajednici, predlaganje, izvođenje, suradnici. Stručno
organiziranje i usavršavanje, prepoznatljivost radne terapije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jakšić M. (2004.): Interna skripta za studente radne terapije. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
Preporučena literatura:
2. Scaffa M. E. (2001.): Occupational Therapy in Community - Based Settings, Foreword by Gary Kielhofner/Paperback/Davis F A/
3. Fazio L. S. S. (2000.): Developing Occupation-Centered Programs for the Community: a workbook for students and professionals, Paperback. Prentice Hall PTR.
4. Schleien S. J., Ray M. T. (1996.): Community Recreation and People with Disabilities: Strategies for Inclusion, Paperback . Paul H. Brookes.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže