Ergonomija u radnoj terapiji
Kratica: ERT6952L Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Jagoda Bodić
Izvođači: Pred. Jagoda Bodić ( Kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u ergonomiju: osnovni koncepti i pojmovi vezani uz ergonomiju (osobni, okolinski i okupacijski čimbenici), definicija i primjena ergonomije, odnos ergonomije i radne terapije. Ergonomija u radno-terapijskom procesu. Klijentu usmjeren i normativni pristup u ergonomiji.
Ergonomska procjena okoline kao dio kompleksne radno-terapijske procjene. Pravilnici o osiguranju pristupačnosti osobama potpuno ili djelomično smanjene pokretljivosti. Pomagala za pokretljivost i orijentaciju. Procjena uporabnog i manevarskog prostora za osobe koje koriste pomagalo za kretanje ili orijentaciju. Procjena pristupačnosti i funkcionalnosti stambenih građevina i građevina javne i poslovne namjene. Obavezni elementi pristupačnosti: savladavanje visinskih razlika, prilagodba javnog i privatnog transporta, prilagodba stambenog prostora klijenta za osiguravanje neovisnog življenja. Arhitektonske i urbane barijere i njihovo savladavanje. Univerzalni dizajn pristupačnosti za sve.
Antropometrijske mjere kao temeljna odrednica individualne prilagodbe prostora. Antropometrija u prilagodbi statičnog radnog mjesta: procjena individualne prilagođenosti uredskog prostora. Analiza rada u sjedećem položaju. Mjere dohvata i organizacija radne površine. Najčešće zdravstvene poteškoće pri radu za računalom i metode prevencije: ekonomska isplativost. Ergonomsko savjetovanje u prilagodbi uredskog prostora.
Ergonomski principi analize i prilagodbe dinamičkog radnog mjesta; zdravstveni rizici, podizanje tereta, rukovanje alatima, repetitivni pokreti. Ergonomski principi rješavanja mehanički uzrokovane križobolje. Analiza radnog mjesta. Fizikalni radni uvjeti: temperatura, osvjetljenje, buka i vibracija, te njihov utjecaj na rad. Preventivni učinak ergonomske prilagodbe i savjetovanja.
Ergonomski dizajn uporabnih predmeta u domaćinstvu i na radnom mjestu, te sportske opreme i pribora za razonodu. Tehnološki i informacijski sustavi u osiguranju neovisnosti u domu.
Predviđanja razvoja ergonomije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kroemer, K.H.E. i Grandjean, E. (1999). Prilagođavanje rada čovjeku: Ergonomski priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. Petz, B. (1987). Psihologija rada. Zagreb: Školska knjiga
Preporučena literatura:
3. Bridger R. S. (2003.): Introduction to Ergonomics. Routledge
4. Jacobs K (2000): Ergonomics for Therapists. Butterworth-Heinemann
5. Stein F. (2005.): The Ergonomic Model in Occupational Therapy: Adapting the Environment of the Home, Work, and School to Prevent Disability. Thomson Delmar Learning
6. Stein F., Soederback I., Cutler S., Larson B. (2006): Occupational Terapy and Ergonomics: Applying Ergonomic principles to Everyday Occupation in the Home and Work. Whurr Publishers
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže