Radna terapija u pedijatriji
Kratica: RTP6952Z Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vjeročka Šantek
Izvođači: V. pred. Vjeročka Šantek ( Kliničke vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnove radne terapije u dječjoj dobi. Razvoj dječjih aktivnosti. Radno terapijska procjena u dječjoj dobi. Upotreba standardiziranih testova za djecu. Specifičnosti radno terapijske intervencije u dječjoj dobi. Razvoj posturalne i motorne kontrole, hvatovi. Senzorna integracija. Vizualna kognicija. Razvoj vještina potrebnih za aktivnosti samozbrinjavanja. Intervencije kod hranjenja. Prilagodba na neovisan život. Igra. Razvoj vještina potrebnih za igru. Primjena didaktičkog materijala ovisno o dobi djeteta. Učenje aktivnosti dnevnog života kroz igru. Motorički razvoj djeteta. Razvoj grube motorike ovisno o dobi djeteta. Razvoj fine motorike. Razvoj kognitivnih vještina. Psihosocijalni i emocionalni razvoj novorođenčeta, malog djeteta, djeteta školske dobi i adolescentne dobi. Rana intervencija. Radno terapijski pristup u predškolskoj, školskoj, adolescentnoj dobi. Radna terapija sa djecom oštećena vida i sluha. Radna terapija u bolničkim uvjetima. Radno terapijska intervencija u kući djeteta. Radna terapija djece sa psihosocijalnim poremećajima. Radna terapija u mentalnom zdravlju djece i adolescenata (problemi i oštećenja). Trening aktivnosti samozbrinjavanja u dječjoj dobi u kući i u instituciji. Socijalna integracija djece.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Njegovan-Zvonarević T. (2009.) Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
Preporučena literatura:
2. Mulligan, S. (2003): Occupational Therapy Evaluation for Children. Lippincott, Williams & Wilkins
3. Parham, L.D., Fazio, L.S. (1997): Play in occupational therapy for children. Mosby
4. Swee Hong, C., Howard, L. (2002): Occupational Therapy in Childhood. Whurr Publishers
5. Rodger, S., Ziviani, J., (2006): Occupational Therapy with Children: Understanding Children's Occupations and Enabling Participation. Wiley Blackwell
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže