Radna terapija kod oštećenja mišićno koštanog sustava
Kratica: OMK6952L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 45(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Marina Abramović
Izvođači: Pred. Marina Abramović ( Kliničke vježbe )
Opis predmeta: Principi rehabilitacije postraumatskih stanja. Principi rehabilitacije nakon operativnog liječenja fraktura. Pomagala za hod, vrste, mjerenja. Trening hoda s pomagalima, tehnike, uzorci hoda. Invalidska kolica, mjerenja, ordinacijski test, specijalne izvedbe invalidskih kolica. Osnove adaptacije prostora za osobe s invaliditetom. Pomagala za samozbrinjavanje. Degenerativne bolesti kralježnice, križobolja, rehabilitacija i radna terapija. Upalne bolesti kralježnice, ankilozantni spondilitis i radna terapija. Degenerativne bolesti zglobova donjih ekstremiteta i radna terapija. Operativni zahvati kuka, totalna enoproteza kuka i radna terapija. Operativni zahvati koljena, totalna enoproteza i artroskopske operacije, rehabilitacija i radna terapija. Frakture gornjih ekstremiteta, rehabilitacija i radna terapija. Opekline, liječenje i radna terapija, ortotika. Sindromi prenaprezanja gornjih ekstremitata, prevencija, liječenje i radna terapija. Funkcija šake u svakodnevnom životu. Uvod u terapiju šake. Uloga radnog terapeuta kod ozljeda šake. Funkcionalna procjena šake. Uvod u primjenu udlaga. Pojmovi i aktualni trendovi o udlagama šake. Radno terapijska intervencija kod reumatoidne šake; kod osteoartritične šake; kod prijeloma šake, iščašenja i deformiteta prstiju šake. Radno terapijska intervencija šake kod djece. Radno terapijska intervencija šake kod starijih osoba.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Abramović M. (2009.) Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište. Zagreb.
Preporučena literatura:
2. Appel, V., Callender, M., Sunter, S. (1990): ALS: Maintaining Mobility, A Guide to Physical Therapy and Occupational Therapy. MDA ALS Center
3. Stav, W. (2006): Driving and Community Mobility for Older Adults: Occupational Therapy Practice Guidelines. AOTA
4. Burke, S.L., Higgins, J., McClinton, M.A., Saunders, R., Valdata, L. (2005): Hand and Upper Extremity Rehabilitation: A Practical Guide. Churchill Livingstone
5. Turner A., Foster M., Johnson S. E. (2007): Occupational therapy and physical dysfunction; Principle, skills and practice, Churchil Livingstone, London.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže