Osnove fizioterapije
Kratica: OFT6952L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak
Izvođači: V. pred. mr. sc. Ljiljana Vrcić-Kiseljak ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Osnove normalne motoričke funkcije kroz poznavanje karakteristika normalnog i patološkog pokreta, normalne i promijenjene posture. Osnove fizioterapijske procjene, izrade programa fizioterapijske intervencije i usklađivanje s radnoterapijskim ciljevima, provođenje terapijskih postupaka te evaluacija provedenog u sljedećim područjima; fizioterapija u reumatologiji i onkologiji, fizioterapija u pulmologiji i kardiologiji, neurorazvojna fizioterapija kod djece kroz Vojta i Bobath koncepte.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vrcić-Kiseljak Lj. (2009.) Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište, Zagreb
Preporučena literatura:
2. Grozdek G. (2000.): Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže