Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo
Kratica: ZSZ6952L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Vitomir Boić
Izvođači: V. pred. Vitomir Boić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Zakon o zdravstvenoj zaštiti: Zakon o zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima, Pravilnik o sastavu i ovlastima liječničkih povjerenstava HZZO, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava za provođenje zdravstvene njege u kući, Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta. Zakon o socijalnoj skrbi: Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad. Zakon o mirovinskom osiguranju: Zakon o listi profesionalnih bolesti, Zakon o listi tjelesnih oštećenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006.g., Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča, Obiteljski zakon. Sadržaj predmeta se mijenja s obzirom na promjene u zakonu. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Sadržaj predmeta je promjenjiv sukladno promjenama u zakonu u Republici Hrvatskoj.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište. Zagreb, 2009.
2. Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN94/01)
3. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 73/97)
4. Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 102/98)
5. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02)
Preporučena literatura:
6. Scott, R.W. (1997): Promoting Legal Awareness in Physical and Occupational Therapy. Mosby
7. Bailey, D.M., Schwartzberg, S.L. (2003): Ethical and Legal Dilemmas in Occupational Therapy. F. A. Davis Company
8. Dimond, B.C. (2004):Legal Aspects of Occupational Therapy. Wiley-Blackwell
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže