Radna terapija kod ovisnosti
Kratica: RTORT695 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Definiranje ovisnosti. Fenomen ovisnosti. Tok i faze liječenja. Prepoznavanje učinka
koje droge imaju na okupacijsko izvođenje individue i obitelji. Holistički pristup u
rehabilitaciji ovisnika. Korisniku usmjeren pristup. Suvremene radno terapijske
procjene u rehabilitaciji ovisnika Radno terapijski proces kod osoba sa različitim
oblicima ovisnosti. Motivacijski intervju, tehnike savjetovanja, planiranje radno
terapijske intervencije, model promjene, prilagodba životnog stila. Podupiruće
vještine, dnevne rutine i radne uloge, podrška u apstinenciji, slobodno vrijeme, briga
o sebi i socijalne vještine. Grupna radna terapija (teoretske osnove i praktična
provedba grupne radne terapije, planiranje grupe, pisanje grupnog protokola).
Jedinstveni značaj radnog terapeuta unutar interdisciplinarnog tima.provedba radno
terapijskog programa unutar jedinica za izvan bolničko liječenje ovisnika. Problem
ovisnosti u okviru društvene zajednice. Uloga radnog terapeuta u edukaciji obitelji
ovisnika. Uloga radnog terapeuta na području prevencije, rehabilitacije i
resocijalizacije ovisnika. Vođenje dokumentacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šimunović D. (2009.) Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
2. Grupa autora (2002). Priručnik za edukatore. Droga, djelovanje i štetni učinci. Zagreb: Rabus media d.o.o.
Preporučena literatura:
3. Vujević, E. (2000.): Droga ? opća opasnost. Split: Lukana.
4. Torre, R. (2002.): Droge-Dugo putovanje kroz noć. Zagreb: Promotor zdravlja
5. Manenica, B. (1995.): Ovisnosti. Zagreb: Stvarnost
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže