Radna terapija u palijativnoj skrbi
Kratica: RPSRT695 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dubravka Šimunović
Pred. Sanja Tarczay
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u osnove onkologije. Tumori, postanak tumora, rizici sa nastanak raka. Razlike
između zloćudnih i dobroćudnih tumora, metastaze, TNM klasifikacija. Načela
Europskog kodeksa protiv raka. Sprječavanje i otkrivanje raka. Konvencionalno
liječenje. Uloga radne terapije u onkologiji. Procjena i intervencija radnog terapeuta.
Edukacija klijenta-obitelji. Vještine upravljanja životnim stilom. Procjena i intervencija
kod specifičnih simptoma. Dokumentiranje podataka. Komunikacija radnog terapeuta
i onkološkog bolesnika. Specijalne interesne grupe. Palijativna skrb i hospicij.
Povijest hospicijskog pokreta. Ciljevi hospicija. Radni terapeut u hospiciju.
Informacije vezane uz hospicijske dnevne centre. Profesionalni dijalog s umirućim.
Potrebne vještine radnog terapeuta u palijativnoj skrbi. Neverbalna komunikacija.
Savjetodavne vještine radnog terapeuta. Radni terapeut u situaciji priopćavanja loših
vijesti. Uloga radnog terapeuta u interakciji s članovima obitelji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šantek V. (2009.): Radna terapija u palijativnoj skrbi. Nastavni tekstovi. Zdravstveno veleučilište. Zagreb
2. Jurišić A. i sur. (1995.): Hospicij i palijativna skrb. Školska knjiga. Zagreb.
Preporučena literatura:
3. Cooper J. (2006.): Occupational Therapy in Oncology and Palliative Care. WileyBlackwell; 2nd Edition edition.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže