Znakovni jezik
Kratica: ZNJRT695 Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Uloga i važnost uspostavljanja efektivne komunikacije u terapijsko/rehabilitacijskom
procesu kod gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba. Osobitosti percepcije i recepcije u
komunikacijskom procesu kod gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba. Osnove
hrvatskog znakovnog jezika ? specifičnosti izraza i komunikacije u terapijskorehabilitacijskom
procesu. Modifikacije hrvatskog znakovnog jezika i uporabu drugih
alternativnih oblika komunikacije (taktilni hrvatski znakovni jezik, jednoručna
abeceda, prstovna abeceda i dr.). Procjena i odabir odgovarajućeg načina
komunikacije za svaku pojedinu skupinu osoba s teškoćama komunikacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Tarczay, S., (2005), Znak po znak 1, Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba ?Dodir?
2. Tarczay, S. (2003): Komunicirajmo drugačije, Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir
Preporučena literatura:
3. Etheridge D. (1995): The education of dual sensory impaired children, David Fulton Publishers
4. Luetke-Stahlman B. Stewart D. (1998): The signing family, Gallaudet university press
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže