Farmakobotanika
Kratica: FARKSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zdenka Kalođera
Izvođači: Prof. dr. sc. Zdenka Kalođera ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi u farmakobotanici. Vrste biljnih droga i njihova podjela prema vrstama, ljekovitim svojstvima i načinu uporabe. Uporaba biljnih droga. Prisutnost biljnih droga u raznim vrstama farmaceutskih proizvoda, te dijetetskim proizvodima i dijetetskim proizvodima s posebnom medicinskom namjenom. Uvjeti stavljanja proizvoda na tržište. Zakonski propisi u navedenom području.
Vježbe se odvijaju u laboratoriju, a svojim sadržajem prate tematske jedinice predavanja; Identifikacija biljnih droga. Ekstrakcija aktivnih komponenata. Analiza dijetetskih proizvoda i proizvoda s posebnom medicinskom namjenom. Razvrstavanje proizvoda prema sastavu i količini biljnih droga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Houdret J. Ljekovito bilje - uzgoj i uporaba. Dušević & Kršovnik: Rijeka; 2002.
2. Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe. Narodne Novine 2004; (81)
Preporučena literatura:
3. Schafner W., Hafelfinger B., Ernst B. Ljekovito bilje - Kompendij. Leo-Commerce: Rijeka; 2004.
4. Willfort R. Ljekovito bilje i njegova upotreba. Erudit: Zagreb; 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže