Menadžment, marketing, poduzetništvo i poslovna etika
Kratica: MMPPSSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Dario Naletilić
Prof. dr. sc. Aleksandar Racz
Izvođači:
Opis predmeta: Slušanjem Kolegija student će naučiti osnovne principe planiranja poslovanja, istraživanja tržišta i kupaca, organiziranja malih poduzeća, osnovne pojmove financijskog poslovanja i poslovne etike. Također će naučiti što je to strategija, strateški alati (SWOT, portfelj proizvoda i usluga). Što je marketing i kako funkcionira. Planiranje projekata, analiza isplativosti ulaganja. Metode upravljanja projektom, uloge i nositelji, projektni plan. Evaluacija ukupnog poslovanja, etički principi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Priručnik za procjenu radnog učinka, J. Čulig, V. Zovko, Zagreb, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, 2000.
2. Poslovna etika, B. Bebek, A. Kolumbić, Zagreb, Sinergija, 2000.
3. Menedžment malog poduzeća ? vodič u poduzetništvo, četvrto izdanje, Nicholas C. Siropolis, Zagreb, MATE, Hrvatska obrtnička komora, 1995.
4. Procjena vrijednosti poduzeća, Geiserich Eduard Tichy, Zagreb, Faber & Zgombić Plus, 2002.
Preporučena literatura:
5. Poslovno odlučivanje, P. Sikavica i koautori, drugo izdanje, Zagreb, Informator, 1999.
6. Poslovna organizacija, M. Novak, P. Sikavica, Zagreb, Informator, 1992.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže