HACCP sustav
Kratica: HACCSSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 20(M) + 0(PKL) + 25(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak
Izvođači: V. pred. dr. sc. Ivančica Kovaček ( Predavanja )
V. pred. mr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak ( Metodičke vježbe, Terenske vježbe )
Opis predmeta: Povijest i pozadina HACCP sustava. Načela HACCP sustava; analiza rizika; identifikacija CCP; načini utvrđivanja kritične granice za poduzimane preventivne mjere, kao i utvrđivanje zahtjeva glede sustavnog praćenja CCP; uključivanje HACCP-a u korektivne mjere kao sustavno praćenje odstupanja od neke kritične granice na nekoj CCP; razvijanje efikasnih postupaka vođenja evidencije. Četiri procesa praćenja valorizacije sustava. Objekti i HACCP sustav. Primjena HACCP principa. Uvođenje HACCP sustava u sve djelatnosti prehrambene industrije, ugostiteljske objekte, zdravstvene i bolničke institucije, kao i u dječje vrtiće, škole, đačke i studentske domove. Inspekcija po HACCP-u. Zakonska regulativa u izradi, primjeni i provedbi HACCP-a. Važnost SOP-a. Integracija sistema HACCP sa sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi
2. Zakon o hrani (N. N.)
3. Mitchell, R. (2000) Practical Microbiological Risak Analysis: How To Assess, Manage and Communicate Microbiological Risks in Foods, Chandos Publishing, Oxford, UK
4. MLC (1998) Hazard Analysis Critical Control Point Training Programme, Meat i LivestockvCommision, Snowdon Drive, Winterhill, Milton Kejnes, UK
Preporučena literatura:
5. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i proizvodnji biljnih proizvoda, NN 91/2001
6. Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti o ekološkoj proizvodnji, NN 91/2001
7. Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda, NN 13/2002
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže