Metode prikupljanja i analize podataka
Kratica: MPAPSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Damir Lučanin
V. pred. Olivera Petrak
Izvođači: V. pred. Olivera Petrak ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Različiti neparametrijski testovi; jednostavna i složena analiza varijance; faktorska analiza (modeli faktorske analize i faktorijalni istraživački pristup), pregled različitih multivarijatnih metoda.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mejovšek, M. (2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada "Slap". Poglavlje: 7. Multivarijatne metode obrade podataka; ukupno 122 stranice
2. Petz, B. (1997) Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada "Slap". Poglavlja: 20. Uvod u analizu varijance, 21. Izbor iz neparametrijskih testova; ukupno 50 stranica
Preporučena literatura:
3. Fulgosi, A. (1988) Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 1. Uvod 5. Osnovni model faktorske analize 6. Geometrijski model faktorske analize 22. Korištenje faktorske analize u istraživanju Ukupno 39 stranica
4. Berthouex, Paul Mac i Brown, Linfield C. (2002.). Statistics for Environmental Engineers (2 ed.). Boca Raton: Lewis Publishers, CRC Press Company
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže