Zaštita okoliša kroz norme i standarde
Kratica: ZOKSSSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Saša Šušnić
V. pred. dr. sc. Ana Mojsović Ćuić
Izvođači: V. pred. mr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak ( Metodičke vježbe, Predavanja, Terenske vježbe )
Opis predmeta: Studenti će usvojiti znanje u održavanje biološkog minimuma mikroorganizama, insekata i glodavaca u HACCP sustavu koji obuhvaća lanac proizvodnje hrane od proizvodnje u polju i životinjskoj nastambi preko prerade, čuvanja, prijevoza, prodaje do krajnjeg potrošača. Naglasak će se dati specifičnostima provedbe mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema zahtjevima sustava. Na primjerima različitih proizvodnji bit će obrađene teme DDD nadzora i radnih postupaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijali
2. ISO 14001 (prikaz konkretnog slučaja)
3. ISO 14000 ? zahtjevi
4. HRN EN ISO 14001:2000 Environmental Management System
Preporučena literatura:
5. Knjige iz pojedinih metoda modernog menadžmenta (strateškog menadžmenta, BSC-a, CRM-a, mjerenja učinka poslovne uspješnost)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže