Kontrola predmeta opće uporabe
Kratica: KPOUSSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 45(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Bošnir
Pred. Antonija Galić
Izvođači: Prof. dr. sc. Jasna Bošnir ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Kolegij definira pojmove i podjelu predmeta opće uporabe. Obrađuje skupinu predmeta opće uporabe koji dolaze u kontakt s hranom, te ambalažu koja dolazi u kontakt s hranom. Definira vrste materijala od kojih su predmeti izrađeni te način njihova ispitivanja. Predmet obrađuje i ostale predmete opće uporabe kao što su kozmetički proizvodi, dječje igračke, proizvodi za pranje i čišćenje, duhan i duhanski proizvodi i dugi premeti opće uporabe definirani zakonskim propisima. Upoznavanje legislative na području predmeta opće uporabe.


Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čajkovac M. Kozmetologija. Naklada Slap, 2000.
2. Janković Z. Polimerizacije i polimeri. Kemija u industriji, Zagreb, 1997.
3. Pravilnik o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet, Narodne Novine, 2004. (42)
4. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opće uporabe koji dolaze u neposredan dodir s hranom, N.N. 2004. (42)
Preporučena literatura:
5. Ambalaža, Prvi stručni časopis za ambalažu i pakiranje u republici Hrvatskoj. Tectus d.o.o. Zagreb
6. Eles-Ljubičić V. I sur. Termoplastične mase, Osnove karakteristike materijala, konstrukcijske i tehnološke upute. Ljubljana , 1971.
7. Hummel D. Atlas of Plastics Additives. Springer, Berlin, 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže