Upravljanje zdravljem i sigurnošću u procesima proizvodnje
Kratica: UZSPSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Dinko Puntarić
Izvođači: Prof. dr. sc. Dinko Puntarić ( Metodičke vježbe, Terenske vježbe )
Opis predmeta: Student će se upoznati s osnovnim znanjima o najvažnijim elementima sustava
zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema međunarodnoj normi OHSAS 18001 za
uklanjanje manjkavosti i smanjivanje rizika na radnom mjestu kroz ispunjavanje zakonskih
zahtjeva i postizanje pozitivnih ekonomskih efekata poslovanja. Usvojit će znanje na koji
način se upravlja i vodi sustavom upravljanja sigurnosti na radu, kako bi savladao
kreiranje ciljeva iz područja zdravlja i sigurnosti zdravlja. Student će dobiti nova saznanja
o elementima na kojima se mora temeljiti uspješan sustav upravljanja (prikladna politika,
identifikacija rizika, aktivnost upravljanja, praćenje i provođenje mjera, te stalni pregledi,
procjene i poboljšanja).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijali
2. OHSAS 18002 Occupational health and safety management systems
Preporučena literatura:
3. Knjige iz pojedinih metoda modernog menadžmenta (strateškog menadžmenta, BSC-a, CRM-a, mjerenja učinka poslovne uspješnost)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže