Sustavi upravljanja 1
Kratica: SUU1SSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Snježana Marinčić
Izvođači: Prof. dr. sc. Nada Vahčić ( Terenske vježbe, Predavanja )
Pred. Snježana Marinčić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Teorija kvalitete uključujući povijest kvalitete; temeljni podaci o normama i ISO (International Organization for Standardization). Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000; načela upravljanja kvalitetom; razvoj unutarnje i vanjske kontrole kvalitete; filozofija procesnog pristupa; stalno poboljšanje (PDCA ciklus); cjelovito upravljanje kvalitetom (TQM), poslovna izvrsnost. Upoznavanje sa sustavom upravljanja okolišem ISO 14001 i sustavom upravljanja zaštitom i zdravljem ljudi OHSAS 18001, granskim normama (HACCP) i njihovom integriranju u integralni sustav upravljanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Injac N., Mala enciklopedija kvalitete 1,2,3, Oskar, Zagreb, 2002
2. Weihrich H., Koontz H., Menadžment, Mate, Zagreb, 1993
Preporučena literatura:
3. ISO 9000 ff
4. ISO 9001:2000; ISO 9004:2000
5. HRN EN ISO/IEC 17025:2000
6. ISO 15189:2003
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže