Sustavi upravljanja 2
Kratica: SUU2SSAS Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Pred. Saša Šušnić
Izvođači: Prof. dr. sc. Nada Vahčić ( Predavanja, Terenske vježbe )
Pred. Saša Šušnić ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Osim sustava kakvoće temeljenim na ISO normama, postoje i drugi tipovi sustava kakvoće koji se primjenjuju u radu kao što su GLP, HR norme, DIN norme i ISO 17025 koje se preporučuju u radu laboratorija. Te norme opisuju pojedine analitičke postupke koji se upotrebljavaju u radu analitičkih laboratorija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Injac N., Mala enciklopedija kvalitete 1,2,3, Oskar, Zagreb, 2002
2. Weihrich H., Koontz H., Menadžment, Mate, Zagreb, 1993
Preporučena literatura:
3. ISO 9000 ff
4. ISO 9001:2000; ISO 9004:2000
5. HRN EN ISO/IEC 17025:2000
6. ISO 15189:2003
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže