Zračenje i zaštita od zračenja
Kratica: ZZOZSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Zoran Brnić
Izvođači:
Opis predmeta: Mjere i uvjeti vezani na zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Koncept i jedinice. Prirodno i umjetno zračenje. Međunarodno udruženje o zaštiti od zračenja. Načela zaštite. Biološki učinak. Zaštita od zračenja profesionalnog osoblja. Osobna zaštita. Zakonodavstvo.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hebrang A., Petrovčić F.: Radijacija i zaštita u medicinskoj dijagnostici, MK, Zagreb, 1989.
2. Brnić Z., Hebrang A.: Osnovni pojmovi iz radiobiologije i zaštite od zračenja (skripta za studente), Zagreb, 2000.
Preporučena literatura:
3. Jakobović Z. Ionizirajuće zračenje i čovjek, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
4. Paić V., Paić G., Osnove radijacione dozimetrije i zaštita od zračenja, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. Zagreb, 1983.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže