Karcinogeni u okolišu
Kratica: KAUOSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 30(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Zdenko Šmit ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Karcinogeni rizik, jedinični rizik. Klasifikacija prema Međunarodnoj organizaciji za istraživanje raka; karcinogeni, vjerojatni karcinogeni, mogući karcinogeni. Problem graničnih vrijednosti karcinogena. Glavni dokazani humani karcinogeni u zraku, vodi, hrani, industrijskim procesima. Metode primarnog i sekundarnog sprečavanja raka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Valić F. (ur), Zdravstvena ekologija, 2. izdanje, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998 (odabrana poglavlja)
2. Beritić-Strahuljak D., Žuškin E., Valić F., Mustakbegović J., Medicina rada, Medicinskifakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998 (odabrana poglavlja)
3. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 46/94)
4. Pravilnik o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala, histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama i predmetima opće uporabe (NN 46/94)
Preporučena literatura:
5. Z. Duraković i sur., Klinička toksikologija, Grafos (Zagreb) 2000 (odabrana poglavlja)
6. Publikacije međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC publications)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže