Pesticidi
Kratica: PESTSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 30(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji:
Izvođači: Prof. dr. sc. Aleksandar Racz ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Podjela pesticida s obzirom na različita obilježja (kemijska struktura, akutna toksičnost, oblik pripravka, način primjene). Multidimenzionalni čimbenici u procjenjivanju opasnosti. Toksikologija najvažnijih skupina pesticida i prva pomoć pri otrovanju. Područje primjene, izravni i neizravni izvori opasnosti. Kontrola pesticida u namirnicama, vodi, zraku. Granične vrijednosti. Mjere zaštite u proizvodnji, prometu, primjeni, uklanjanje viška pesticida i ambalaže.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Vjekoslav Srebačan: Veterinarska toksikologija, Med. naklada, 1993.
2. Glasnik zaštite bilja 2-3, 2000. Zadružna štampa Zagreb
3. Insekticidi, fumiganti i rodenticidi u prometu u Republici Hrvatskoj, Kosunić d.o.o., 1999.
4. Danilo R., Soldatović i su., Toksikologija pesticida s analitikom, Privredni pregled, Beograd, 1980.
Preporučena literatura:
5. Pravilnik o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama te u drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, NN 46/94
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže