Alergeni-identifikacija, mjerenje, sanacija
Kratica: AIMSSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Renata Peternel
Izvođači: Prof. dr. sc. Renata Peternel ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Osnovne definicije, modeli alergijskih bolesti i interakcija izloženosti i domaćina.
Identifikacija alergogenih supstancija i adjuvansa te njihove interakcije. Suvremene
metode analize i identifikacije, mjerenje razine izloženosti, interpretacija rezultata,
algoritmi utvrđivanja opasnosti. Epidemiološke metode: prirodni tijek alergijskih bolesti,
epidemiološke varijable, epidemiološko istraživanje, epidemiološka mjerenja. Prevencija
(primarna, sekundarna i tercijarna) alergijskih bolesti. Metode sanacije i kontrole okoliša.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dekaris D. Temeljna alergologija, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
Preporučena literatura:
2. Lockey RF, Bukantz SC, Bousquet J (ur.). Allergens and Allergen Immunotherapy, Marcel Dekker, New York, SAD, 3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 2004.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže