Ekološka psihologija
Kratica: EKPSSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 15(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K)
Nositelji: V. pred. Lada Perković
Izvođači: V. pred. Lada Perković ( Metodičke vježbe )
Opis predmeta: Bihevioralni pristup pitanjima čovjekove okoline, teorijski pristupi i modeli odnosa čovjeka i okoline, percepcija svakodnevne okoline i okolinskih opasnosti, okolinski stresori, ponašanje ljudi u katastrofama i nesrećama, psihosocijalni aspekti stambene i radne okoline, adaptivno ponašanje u različitim okolinama, odnos prema zaštiti prirode.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ajduković, D. (1991.): Čovjekova okolina i psihologija. U V.Kolesarić, M.Krizmanić i B.Petz (Ur.), Uvod u psihologiju(str.449-509).Zagreb:Grafički zavod Hrvatske.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže