Zdravstveni aspekti bazena za kupanje
Kratica: ZABKSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 15(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Ankica Senta Marić
Izvođači: Prof. dr. sc. Ankica Senta Marić ( Terenske vježbe )
Opis predmeta: Sanitarna izvedba bazena za kupanje. Potencijalne opasnosti pri športsko-rekreacijskim i zdravstveno-rehabilitacijskim primjenama. Kondicioniranje vode s naglaskom na specifičnosti metoda dezinfekcije bazena s termalnom, morskom i slatkom vodom. Zakonska regulativa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Internet stranica Svjetske zdravstvene organizacije; www.who.org
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže