Organizacija zaštite na radu
Kratica: OZNRSSAS Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 10(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 5(T) + 0(K)
Nositelji: Prof. dr. sc. Željko Romić
Izvođači: Pred. Mirko Vorkapić ( Predavanja )
Prof. dr. sc. Nenad Kacian ( Vježbe u praktikumu, Terenske vježbe )
Opis predmeta: Pojam zaštite na radu, subjekti provođenja zaštite, obveze poslodavca, obveze zaposlenika. Služba zaštite na radu i zaštite od požara. Suvremene metode analize faktora radnoga okoliša, interpretacija rezultata mjerenja, periodički pregledi radnog okoliša te prikaz najvažnijih metoda tehničke zaštite. Metode analize radnih uvjeta: toplinski faktori, buka, vibracije, neionizirajuća i ionizirajuće zračenje, plinovi i pare, čestice i vlakna. Analiza osvijetljenosti i bliještanja, korekcija rasvjetnog sustava. Tehnička i osobna zaštita od nepovoljnih uvjeta na radu. Zakonodavstvo u području zaštite na radu, prava iz socijalnog osiguranja, upravni postupci. Pravilnici o načinu ispitivanja oruđa za rad, radnog okoliša i osobnih zaštitnih sredstava; pravilnici o poslovima s posebnim uvjetima rada te o utvrđivanju opće i posebne sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, lista profesionalnih bolesti. Organizacija zdravstvenog nadzora zaposlenika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kacian, N.: Osnove sigurnosti - Zagreb: IPROZ, 2000.
2. Kacian, N.: Osnove zaštite na radu - Zagreb: IPROZ, 1988.
3. Kacian, N.: Vrste opasnosti i štetnosti - Zagreb: IPROZ,1988.
4. Petz, B: Psihofiziologija rada (Psihološki problemi nezgoda i nesreća) - Zagreb. Školska knjiga, 1987.
5. Stary, D.: Ljudski čimbenici u zaštiti - Zagreb: IPROZ, 1998.
6. Stary, D.: Uputa o praktičnom osposobljavanju zaposlenika za rad na siguran način i ocjeni praktične osposobljenosti - Zagreb, Zavod za istraživanje i razvoj Sigurnosti, 1997.
7. Brkić i sur.: Zakon o zaštiti na radu s komentarom, Sudskom i upravnom praksom - Zagreb: Organizator, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže